Eerste subsidie voor een passiefbureau en wallonië

Programma

Passiefhuis en bureau

Oppervlakte

320 m²

Wens van de opdrachtgever

 • PHPP <15 KWh/m²a 
 • Een sobere en moderne architectuur
 • Optimale oriëntatie van het gebouw in functie van de zon
 • Aangename bureauruimtes creëren
 • Luchtdicht bouwen
 • Blower door test : Om de luchtdichtheid van het passiefhuis te controleren
 • Verluchtingsinstallatie en warmtewisselaar
 • Warmtepomp voor resterende de warmtebehoefte
 • Automatische regeling
 • Massieve bouw als warmteopslag
 • Televisiebericht op TELEVESDRE

Premiere bureau passive certifiée en wallonie

Architects Team Marc Steffens

Bureau Hauset
Frepert 33, B - 4730 HAUSET
Tel. : +32 (0)87 65 64 64
Fax : +32 (0)87 63 04 65
Email : info@ateam.be

Bureau Wavre
avenue pasteur 6h, B - 1300 WAVRE
Tel. :+32 (0)10 68 64 57
Gsm:+32 (0)473 68 55 90
Email : info@ateam.be

Bureau Luxemburg
Duerstroos, 14a, L - 9689 TARCHAMPS
Tel.: +352 661 65 64 64
Email : info@passivehouse.lu